Directeur Aida College start.
Vacatures gaan maandag open.
Aanmelden voor klas 2 Aida College kan.

Inschrijfformulier Klas 2

Stap 1/9: Leerlinggegevens
Leave this field blank

Nieuwsbrief Aida College

Klik hier om te downloaden

Veel gestelde vragen

Klik hier om te downloaden

Contact

Leave this field blank

Informatiegids Aida College

Klik hier om te downloaden

Nieuwsbrief 2 Aida College

Klik hier om te downloaden

Burgerschapsvisie Aida College

Klik hier om te downloaden

Nieuwsbrief Aida College

Klik hier om te downloaden

Open Dagen Aida College

Klik hier om te downloaden

Voortgezet islamitisch onderwijs in Den Haag! 

Leerlingen kunnen nu voortgezet islamitisch onderwijs krijgen in Den Haag, bij het Aida College. 

De Aida scholen willen kwalitatief hoogwaardig islamitisch onderwijs aanbieden in Den Haag. Wij doen dat vanuit islamitisch perspectief. En we doen dat op basis van een goed uitgewerkte visie op burgerschap in de Nederlandse en internationale samenleving vanuit ons geloof. 

De Aida scholen ontvingen ruim voldoende steunbetuigingen van ouders voor het AIDA college. Dankzij alle steun uit de Haagse gemeenschap kunnen we MAVO, HAVO en VWO aanbieden.  

Graag openen wij onze deuren voor de leerlingen voor het volgend schooljaar, 2024-2025. Binnenkort start de inschrijving voor de eerste jaarlagen, die we in augustus 2024 hopen te ontvangen in de eerste klassen. 

Lees! In de Naam van jouw Heer, die alles heeft geschapen.       ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ

Die de mens heeft geschapen uit een bloedklomp.                         خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ

Lees voor! Want jouw Heer is de meest Edele.                                  ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ

Degene die onderwezen heeft met de pen.                                        ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ

Hij leerde de mens datgene wat hij niet kende.                                عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ

Vacatures Aida College

Ontdek hieronder onze openstaande vacatures en zie hoe jij kunt bijdragen aan ons groeiende team. Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog!

Docenten Nederlands

Vacature bekijken >

Docent Techniek & Toepassing

Vacature bekijken >

Docent Beeldende Vorming

Vacature bekijken >

Docent Engels

Vacature bekijken >

Docent Arabisch / Godsdienst

Vacature bekijken >

Docent Wiskunde

Vacature bekijken >

Docenten Lichamelijk opvoeding

Vacature bekijken >

Docent Geschiedenis / Aardrijkskunde

Vacature bekijken >

Docent Mens & Maatschappij

Vacature bekijken >

Docent Frans

Vacature bekijken >

Docent Biologie

Vacature bekijken >

Concierge

Vacature bekijken >

Administratief Medewerker

Vacature bekijken >

Zorgcoordinator

Vacature bekijken >

Onderwijsvisie

SIION staat voor kwalitatief goed en verantwoord islamitisch onderwijs.  

Onze visie op onderwijs vanuit islamitisch perspectief in de Haagse, Nederlandse, en internationale samenleving wordt uiteen gezet in onze goedgekeurde Burgerschapsvisie. Onze visie is uitgewerkt met ons team en onze Commissie Identiteit. Vanuit ons geloof staat verdraagzaamheid centraal.  

Leerlingen maken deel uit van de samenleving. Wij beschouwen leerlingen als burgers, met gedrag, rollen, rechten en verantwoordelijkheden die passen bij hun leeftijd en hun ontwikkelingsniveau. Leerlingen van de Aida scholen groeien op in Nederland, en de Aida scholen starten in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht. Hier zitten onze regering, ons parlement, onze hoogste rechters, de hoogste rechters van de wereld, internationale organisaties met ambassades uit vrijwel alle landen, en Hagenaars en Hagenezen met alle soorten beroepen en bedrijven. In deze samenleving participeren onze leerlingen. Hiervoor krijgen zij de kennis en vaardigheden mee, en wij stimuleren gedrag gericht op actief burgerschap.   

Respect voor andersdenkenden wordt vergroot wanneer leerlingen kennis hebben van de belangrijke elementen uit de diverse beschavingen door de eeuwen heen. Goede participatie in de (internationale) samenleving in Den Haag vraagt ook om kennis van de verschillende beschavingen. Naast vaderlandse geschiedenis ontwikkelen Basisschool Aida en het Aida college daarom leerlijnen met projecten over diverse grote beschavingen: de Chinese beschaving, de Indische beschaving, de Egyptische, de Griekse en de Romeinse beschaving, de beschavingen van de Maya’s en de Inca’s, de Arabische en de Saraceense beschaving, inheemse culturen in verschillende werelddelen, en de Europese en de Amerikaanse geschiedenis. Daarbij wordt per beschaving stil gestaan bij de periodes met grote ontwikkelingen in wetenschap, incl. bouwkunst, medische leer en natuurkunde, en de inrichting van de samenleving.  

Ook talen zijn van groot belang om mensen met andere achtergronden goed te begrijpen. Naast kwaliteit voor de verplichte vakken Engels en Frans wil Aida scholen ook Arabisch en Turks aanbieden als keuzevakken. 

Ons burgerschapsonderwijs daagt leerlingen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwerelden en grotere maatschappelijke vraagstukken, zoals globalisering, duurzaamheid en technologie. Onze leerlingen leren hoe zij hun rol in deze samenleving actief kunnen spelen. 

De naam Aida (in het Arabisch عايدة)

De naam Aida is ontleend aan het woord “Awda” en dat betekent terugkeer. De strekking ervan is dat wat een individu toekomt in termen van voordelen, dus wat hij/zij doet aan acties zal naar hem/haar terugkeren. Van leren word je beter. Van goede daden verrichten wordt je beter.  

Een tweede betekenis van Aida is gast. Onze leerlingen zijn bij ons te gast. In de Arabische cultuur strekt gastvrijheid heel ver. Je gasten behandel je op de best mogelijke manier. Zo gaan wij ook om met onze leerlingen. Wij ontvangen ze vol genegenheid en hopen hen naast het beste onderwijs ook onze kernwaarden mee te geven. 

Kind centraal

Alle kinderen moeten zich maximaal en veilig kunnen ontwikkelen. De school werkt daarom vanuit de growth mindset, die het uitgangspunt biedt voor leerlingen van alle niveaus. Hiermee wordt het potentieel van elke leerling maximaal ontwikkeld. Wij zijn er van overtuigd dat je capaciteiten kunt ontwikkelen. Elk kind heeft een eigen ontwikkelperspectief en iedereen ontplooit zich in zijn of haar eigen tempo. Met de juiste begeleiding en overtuiging is iedereen in staat zijn of haar capaciteiten te vergroten. Met onze overtuiging en begeleiding willen wij het potentieel van elke leerling maximaal ontwikkelen. 

Kinderen ontwikkelen zich vanuit een thuisomgeving. De school is erg belangrijk in de ontwikkeling van het burgerschap. Ons onderwijs is een veilige plek, waar je leert nadenken en meepraten over het algemeen belang. Bij ons leer je ook hoe je op kunt komen voor je idealen. 

Kernwaarden

De Aida scholen werken op grond van het islamitisch perspectief vanuit 5 kernwaarden. Wij staan voor:

1.

Vrede en rechtvaardigheid

Vrede (Salam) wensen moslims elkaar bij elke begroeting. Duurzame vrede vergt rechtvaardigheid.

2.

Solidariteit en barmhartigheid

Barmhartigheid (Rahma) is een kernbegrip in het geloof. Dit vergt solidariteit met je medemens.

3.

Lezen, onderzoeken en ontwikkelen

De openbaring van de islam begon met ‘Iqra!’ ‘Lees!’ Kennis en ontwikkeling zijn cruciaal in de islam.

4.

Collectieve en individuele verantwoordelijkheid nemen

Moslims leren dat je verantwoordelijkheid draagt voor je daden, evenals de oemma, de gemeenschap.

5.

Handelen met overtuiging en moed.

Uiteindelijk gaat het in het leven om het verrichten van goede daden, ook en juist als dat moeilijk is. Dat was ook het voorbeeld van de profeet Mohammed, vzmh, dat onze scholen de leerlingen meegeven.

Kerndoel voor de Aida-scholen is dat alle leerlingen opgroeien tot vreedzame, zorgzame, onderzoekende, ethisch ontwikkelde, en verantwoordelijke burgers.

Om dit doel te bereiken krijgt elke kernwaarde een thematische invulling in het onderwijsprogramma. Centraal in het onderwijsprogramma staat samenleven vanuit de leer van het islamitisch geloof. Gedurende de dag zal er ruimte zijn om het gebed te verrichten. Daarbij zullen de achtergronden van verzen in de Koran die worden gebeden worden toegelicht. Belangrijke leerstellingen daarbij zijn verzen als ‘in het geloof is geen sprake van dwang’ (la ikraha fi din, soera de Koe), ‘u uw geloof, ik mijn geloof’ (lakoem dinoekoem wa liya din, soera de Ongelovigen), en het leerstuk dat het niet aan de ene mens is om te oordelen over de andere mens, maar dat het oordeel is aan de Allerhoogste.  

De AIDA scholen laten zich inspireren door de grote voorbeelden in de islam. Dat zijn de profeten, met Mohammed, vzmh, als laatste profeet, de sahaba, de metgezellen, en de manier waarop zij moslims hebben geïnspireerd tot goede daden. De snelle groei van de islam in de wereldgeschiedenis was voornamelijk het resultaat van hun goede gedrag.  

Ook zullen leerstukken uit de overleveringen van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, worden toegelicht, zoals zijn uitleg dat gematigdheid van het geloof is. Aldus wordt een open en tolerante opstelling ten opzichte van andersdenkenden bevorderd.  

Onderwijskwaliteit

De onderwijsplannen voor Basisschool Aida en het Aida College zijn goedgekeurd door de Onderwijsinspectie en de Minister van OCW. Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen en meer: Aida scholen bieden meerwaarde vanuit onze islamitische uitgangspunten en onze burgerschapsvisie.

Wij hebben uitgewerkte plannen voor activiteiten in Den Haag met de vele partners in de stad van vrede en recht. Leerlingen komen in contact met de gemeenteraad, het parlement, ministeries en internationale organisaties. Zo leren zij hoe zij als actieve burgers kunnen opkomen voor belamgen waar zij aan hechten. 

De schoolleiding, de leerkrachten en het ondersteunend personeel, van ons allen wordt ook voorbeeldgedrag verwacht. Het onderwijspersoneel zal met akhlaaq (goed gedrag/omgangsvormen) fungeren als rolmodel voor onze leerlingen.

MAVO / VMBO TL – HAVO VWO 

Het Aida College biedt het volgende voortgezet onderwijs aan in Den Haag: 

  • MAVO/VMBO TL
  • MAVO/HAVO
  • HAVO
  • HAVO/VWO
  • VWO

Wij zijn eraan gehouden om de voorrangsregels van BOVO Scholenwijzer te hanteren. Deze regels zijn vastgesteld door het POVO. Dat betekent dat voorrang zullen krijgen:  

  • leerlingen die (half)broers of (half) zussen op AIDA scholen hebben (n.v.t. voor 2024); 
  • leerlingen van personeel dat werkt op de AIDA scholen; 

Natuurlijk zullen leerlingen en ouders onze burgerschapsvisie en onze levensovertuiging moeten onderschrijven. Bij het toelatingsbeleid dat wij zullen hanteren zal dit een belangrijk onderdeel zijn.  

Op termijn willen wij ook VMBO B en K aanbieden. Zodra wij zover zijn zullen wij hier weer steun voor vragen van de Haagse gemeenschap. Wij onderzoeken de mogelijkheden om in de toekomst ook Speciaal Onderwijs aan te bieden.

Het onderwijsaanbod met nieuwe scholen zal in augustus 2024 starten met de eerste jaarlaag: klas 1 voor MAVO, HAVO en VWO. Elk jaar zal het onderwijsaanbod worden uitgebreid met de volgende jaarlaag, totdat het volledige onderwijsprogramma wordt aangeboden voor alle jaarlagen en alle typen onderwijs. 

Leerlingen en leerlingbegeleiding

De school werkt vanuit de growth mindset, die het uitgangspunt biedt voor leerlingen van alle niveaus. Wij zijn er van overtuigd dat je capaciteiten kunt ontwikkelen. Iedereen ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Zo is iedereen, met de juiste begeleiding en overtuiging, in staat zijn of haar capaciteiten te vergroten. Zo willen wij het potentieel van elke leerling maximaal ontwikkelen. Wij zullen samenwerken met het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West voor passende begeleiding voor al onze leerlingen. 

Start en inschrijving 

Om de school goed op te bouwen werken wij nu eerst aan hele goede huisvesting. Met ons team werken wij graag samen met de gemeente op weg naar een mooie locatie voor het Aida College in het centrum van Den Haag.  

Verder sluiten we ons aan bij de PO-raad, en gaan we deelnemen aan alle Haagse samenwerkingsverbanden voor regulier en passend onderwijs om voor elke leerling het beste onderwijs te kunnen aanbieden. Wij treden nu in overleg met alle partners in Den Haag.  

We gaan ook de meest gedreven leerkrachten werven en ondersteunende collega’s die zich helemaal kunne vinden in onze onderwijsvisie. 

Binnenkort kunt u leerlingen inschrijven voor het Aida College. BOVO Haaglanden geeft aan hoe leerlingen zich kunnen aanmelden voor de middelbare school. Er komt één centraal aanmeldpunt. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die past bij hun schooladvies. Deze vaste aanmeldweek is van 25 t/m 31 maart 2024.  

Wij houden u op de hoogte wanneer de inschrijving wordt geopend en van onze open dagen al su zich aanmeldt op onze nieuwsbrief. 

Medezeggenschap

Zodra het Aida College is ingericht, informeren wij u graag over (deelname in) de medezeggenschapsraad. 

Werken voor Aida scholen 

Wij starten op afzienbare termijn met de werving voor diverse functies voor het Aida College. Houdt u aub ook www.aidascholen.nl in de gaten voor onze vacatures. 

We werken nu nog met vrijwilligers die zich hard inzetten voor deze school voor onze gemeenschap. Natuurlijk kunt u meedoen en zich daarvoor aanmelden onder aan deze pagina. 

 

Stages 

Heb je interesse in een stage? Stuur dan een mail naar (Bestuur@aidascholen.nl) Zet hierin duidelijk welke opleiding je doet, op welke afdeling/welk vakgebied je ervaring wilt opdoen en wat de voorwaarden zijn die aan je stage zijn gekoppeld. Wij gaan dan kijken of we voor jou een passende plek hebben. 

 

Vrijwilligerswerk en steun 

Voor de oprichting van de scholen werken wij met een geïnspireerd team van vrijwilligers. Omdat een nieuwe school een grote uitdaging is, en twee scholen des te meer, kunnen wij alle hulp gebruiken. Iedereen die zich wil inzetten voor de Aida scholen wordt uitgenodigd te mailen naar info@aidascholen.nl 

Over ons

voor meer informatie over ons bekijk onze algemene website aidascholen.nl

Postadres

Postbus 82070
2508 EB Den Haag

Adres

Veluweplein 1
2571 GA Den Haag

Email

info@aidascholen.nl

Tel

070-7200200

RSIN 863175612